SƠ YẾU LÝ LỊCH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

[nhansu]
Chủ tịch HĐQT- Tổng Giam đốc Công ty

           SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:   Lưu Quang Bình
- Ngày tháng năm sinh: 23/07/1959
- Nơi sinh     :      Việt Nam
- Dân tộc      :        Kinh
- Quê Quán  : Đức Quang _ Đức Thọ _Hà Tĩnh.
- Số CMT     : 012428640 cấp ngày 19/07/2006 do Công An Thành phố Hà Nội cấp
- Địa chỉ thường trú: P 308 nhà 17T9 khu đô thị Nhân Chính Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Đại Học
- Qúa trình công tác: 

1. 07/1977 - 08/1978 : Cán bộ Công ty XD số 6 thị xã Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
2. 09/1978 - 07/1988 : Cán bộ vật tư Nhà máy Sứ Sông Lam Nghi Xuân _Hà Tĩnh
3. 08/1988 - 09/1991 : Cán bộ dịch vụ Tỉnh ủy Nghệ An
4. 10/1991 - 09/1993 : Phó Giams đốc Trung tâm Dịch vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
5. 10/1993 - 08/1997 : Cán bộ Trung tâm Du Lịch lữ hành Quốc tế - Công ty Tây Hồ thuộc Ban tài chính quản trị Trung ương
6. 09/1997 - 08/2004  : Giam đốc chi nhánh Công ty Việt Hà tại Hà Nội
7. 09/2004 - 12/2005  : P. Giam đốc Công ty kiêm Giam đốc chi nhánh tại Hà Nội
8. 01/2006 - 05/2009  :  Đảng viên chi bộ I ,Chủ Tịch HĐQT, P.Giam đốc Công ty kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội
9. 06/2009 đến nay     : Chủ tịch HĐQT , Tổng Giam đốc Công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh

 Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư chi bộ,Chủ tịch HĐQT ,Tổng Giam đốc Công ty.

[/nhansu]


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GẠCH TUYNEL 6 LỖ

Solar Systems